Confidencen Rediviva

Vänföreningen Confidencen Rediviva ska verka för att Confidencen hålls levande som teater på grundval av dess traditioner och med inslag av skilda konstarter från senare tid.

Som medlem i Vänföreningen får man vid inträdet föreningens stadgar, medlemskort samt en vacker medlemsnål med den kungliga kronan. Föreningens medlemmar får varje år ett utskick, med Generalprogrammet för att enkelt och i god tid innan biljettförsäljningen börjar kunna beställa biljetter till säsongens föreställningar.

På våren har vi årsmöte, till vilket alla medlemmar blir inbjudna enligt särskild kallelse. Då bjuder vi på någon underhållning efter årsmötesförhandlingarna. Kvällen avslutas med någon liten förtäring på stående fot. Den vackra och innehållsrika årsskriften som Vänföreningen ger ut varje år, får medlemmarna i present. Det vore roligt om vi kunde få räkna er bland Vännerna.

Vänligen scrolla ner för att se hur du blir medlem!

Bli Medlem

Bli medlem genom två enkla steg:

  1. Betala årsavgiften till Bankgiro: 268-5568 och märk er betalning med ert namn samt ”ny medlem”.
  2. Fyll därefter i formuläret här bredvid. Klart!

Obs! Årsavgiften måste vara betald för att medlemskapet ska registreras.

Årsavgifter

Medlem: 250 kr

Makar/sammanboende: 350 kr

Föreningar: 1 000 kr

Företag: 3 000 kr

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Den nya lagen innebär att kraven på hur vi som förening hanterar dina personuppgifter skärps. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar, skyddar och använder dina uppgifter men även vad du har för rättigheter.

Vänföreningen Confidencen Rediviva lagrar och hanterar enbart uppgifter om namn och adress för att kunna skicka ut information till våra medlemmar. Utöver adressuppgifterna sparas inträdesåret. Dina uppgifter förs inte vidare till tredje part. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vänföreningen har om dig och hur vi hanterar dessa. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Om du avslutar ditt medlemskap stryks alla uppgifter om dig.

Tack!

Aktuellt för medlemmar

Medlemsbrev hösten 2022

Kära medlemmar! En normal sommarsäsong har genomförts, utan regler och restriktioner. Den börjar närma sig slutet men är ännu inte riktigt över. Mysteriet på Confidencen, en spökhistoria för hela familjen, avslutar säsongen i slutet av oktober. Ta med barn och...