Vänföreningen Confidencen Rediviva

Vänföreningen Confidencen Rediviva ska verka för att Confidencen hålls levande som teater på grundval av dess traditioner och med inslag av skilda konstarter från senare tid.

Som medlem i Vänföreningen får man vid inträdet föreningens stadgar, medlemskort samt en vacker medlemsnål med den kungliga kronan. Föreningens medlemmar får varje år ett utskick, med Generalprogrammet för att enkelt och i god tid innan biljettförsäljningen börjar kunna beställa biljetter till säsongens föreställningar.

På våren har vi årsmöte, till vilket alla medlemmar blir inbjudna enligt särskild kallelse. Då bjuder vi på någon underhållning efter årsmötesförhandlingarna. Kvällen avslutas med någon liten förtäring på stående fot. Juldagarna har vi arrangerade Julkonserter för Vännerna. Den vackra och innehållsrika årsskriften som Vänföreningen ger ut varje år, får medlemmarna i present. Det vore roligt om vi kunde få räkna er bland Vännerna.

Bli Medlem

Fyll i formuläret här bredvid. Betala årsavgiften till Bank- eller Plusgiro och märk er betalning med ert namn samt ”ny medlem”. Bankgiro: 268-5568

Obs! Årsavgiften måste vara betald för att medlemskapet ska registreras.

Årsavgifter

Medlem: 250 kr

Makar/sammanboende: 350 kr

Föreningar: 1 000 kr

Företag: 3 000 kr

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Den nya lagen innebär att kraven på hur vi som förening hanterar dina personuppgifter skärps. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar, skyddar och använder dina uppgifter men även vad du har för rättigheter.

Vänföreningen Confidencen Rediviva lagrar och hanterar enbart uppgifter om namn och adress för att kunna skicka ut information till våra medlemmar. Utöver adressuppgifterna sparas inträdesåret. Dina uppgifter förs inte vidare till tredje part. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vänföreningen har om dig och hur vi hanterar dessa. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Om du avslutar ditt medlemskap stryks alla uppgifter om dig.

Tack!

Aktuellt för medlemmar

Medlemsbrev Hösten 2017

Kära medlemmar! Ännu en sommarsäsong har genomförts och börjar närma sig slutet, men den är ännu inte riktigt över. Traditionsenligt så startade vi med en konsert på Valborgsmässoafton med efter-följande majbrasa i slottsparken. Fortsättningsvis körsång av Adolf Fredriks musik-klasser och...


Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna till ÅRSMÖTE, som äger rum på Confidencen måndagen den 29 maj 2017 klockan 18.00 Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet. Ulriksdal i mars 2017 Per Arthur Segerström Ordförande  


Medlemmar kan nu boka biljetter och anmäla sig till årsmötet!

Kära medlemmar! Våren är i antågande och med den en ny säsong på Confidencen. Det är den 264:e sommaren sedan invigningen i juni år 1753 och den fyrtionde sedan Kjerstin Dellert återuppväckte teatern från dess långa Törnrosasömn. Det putsas och...