Confidencen inleder samarbete med Hermods skola: 400 sfi-elever besöker Sveriges äldsta rokokoteater

Confidencen inleder samarbete med Hermods skola: 400 sfi-elever besöker Sveriges äldsta rokokoteater

Tidigare i år bjöd Confidencen in rektorn för Hermods skola i Solna, Karolina Holm, tillsammans med lärarna för SFI-undervisningen till en workshop för att diskutera möjligheterna till ett samarbete. Under två dagar i april, den 26 och 27 april, kommer 400 elever från programmet för SFI (svenska för invandrare) att få en rundvandring av Confidencen och höra om teaterns historia.

– Hermods arbetar aktivt med att sfi-eleverna ska komma i kontakt med olika samhällsaktörer och kulturinstitutioner. Vi har lokalt startat upp samarbeten med Confidencen och Olle Olsson Hagalunds museet. Genom att besöka en eller båda verksamheterna kan delar av språkundervisningens kursmål uppnås. Läroplanerna för vuxenutbildningen poängterar nämligen betydelsen av olika perspektiv. Ett perspektiv är det historiska och därför är det mycket värdefullt att ha möjligheten att samarbeta med dessa två lokala kulturhistoriska institutioner, säger Karolina Holm, rektor på Hermods skola i Solna.

Projektet är början på ett långsiktigt samarbete. Senare i vår kommer eleverna få komma tillbaka för att avsluta en temavecka med presentationer från scenen.

– Vi är glada att kunna bidra till att eleverna får uppleva ett kulturarv i sin närmiljö. I en teatermiljö, och en historisk sådan, kommer de dessutom mötas av en hel del nya ord. Något jag hoppas gör att de känner inspiration till att utöka sitt svenska ordförråd, säger Ingrid Wittbom på Confidencen.

Presskontakt:
Ingrid Wittbom, marknads- och försäljningsansvarig
Ulriksdals slottsteater Confidencen
ingrid@confidencen.se   / 08- 85 70 16