Proserpin 2022

Proserpin på Confidencen 2022.
Foto: Martin Hellström